top of page

Uw nalatenschap

 

Na uw overlijden komt er veel op uw nabestaanden af. Het afwikkelen van uw nalatenschap kan bijzonder complex zijn en komt voor rekening van uw erfgenamen. Bewindvoering 't Gooi kan u en uw nabestaanden vertegenwoordigen waardoor u verzekerd bent van professionele afwikkeling door een deskundig executeur.

Waarom een testament?

Een testament geeft de nabestaanden houvast hoe met uw nalatenschap dient te worden omgegaan. In uw testament kunt u in detail vastleggen wie de erfgenamen zijn, maar ook wie wat krijgt. In uw testament bepaalt u ook wie de executeur is, waardoor u ook na uw overlijden een vertegenwoordiger heeft die zorgt dat uw wensen worden uitgevoerd. Zonder testament bepaalt de wetgever wie uw erfgenamen zijn. Het opmaken van een testament kan ook een belangrijke stap zijn om uw vermogen zoveel mogelijk intact te houden. Ook als u in verzorgingshuis wordt opgenomen.

Bent u erfgenaam in een nalatenschap?

Indien u erfgenaam bent en u wilt de afwikkeling van de nalatenschap aan Bewindvoering 't Gooi overlaten? Wij kunnen de afwikkeling namens u verrichten als u een boedelvolmacht aan ons verstrekt.

Bent u schuldeiser van een nalatenschap?

 Heeft u een vordering op de boedel van erflater en vindt er geen adequate afwikkeling plaats? Laat Bewindvoering 't Gooi door de rechtbank tot vereffenaar benoemen. Wij kunnen u begeleiden naar een gespecialiseerde advocaat die namens u een verzoekschrift bij de rechtbank kan indienen.

Waarom Bewindvoering 't Gooi?

Bewindvoering 't Gooi heeft ruime ervaring op het gebied van vermogensbeheer en fiscaal recht. Door deze deskundigheid worden wij regelmatig ingeschakeld als testamentair bewindvoerder voor jongvolwassenen die een erfenis verwachten. Bewindvoering 't Gooi is lid van de Nederlandse Organisatie van Executeurs(NOVEX) en opgeleid als executeur en vereffenaar.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we de mogelijkheden met u bespreken. 

 

bottom of page