top of page

Curatele

 

Curatele is een maatregel voor mensen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten of mensen die verslaafd zijn. De maatregel is vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. 

 

Iemand die onder curatele is gesteld wordt handelingsonbekwaam verklaard en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Zo mogen er bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de curator koop- of huurovereenkomsten worden gesloten. Curatele is de meest uitgebreide beschermingsmaatregel en is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet overziet.

 

Een aanvraag tot curatele wordt ingediend bij de kantonrechter in het rechtsgebied (arrondissement) waar de betrokkene woont. Als het verzoek bij de rechtbank is ontvangen, komt er een zitting. 

Op de zitting vraagt de rechter de mening van de betrokkene, de partner en familieleden van de betrokkene over de gevraagde maatregel. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting opgeroepen. Als de betrokkene zelf niet op de zitting kan verschijnen, kan de rechter naar de instelling gaan, waar hij of zij verblijft. De maatregel gaat in op de dag dat de rechter de uitspraak doet.

bottom of page