top of page

Veelgestelde vragen

 

1. Hoe kan ik iemand aanmelden voor bewindvoering, curatele en mentorschap?

Dit kan via het aanmeldingsformulier. Om een goede analyse te kunnen maken vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en met bijlages aan ons te sturen. In een crisissituatie kunt u telefonisch aanmelden.  

 

2. Kan Bewindvoering ‘t Gooi helpen bij het indienen van de aanvraag bij de rechtbank?

Nadat de financiële administratie inzichtelijk is gemaakt, zal Bewindvoering ‘t Gooi advies geven over de gewenste vervolgstappen. Indien Bewindvoering ‘t Gooi zich bereidt verklaart een benoeming tot bewindvoerder, curator en mentor te aanvaarden, zal zij u helpen bij het indienen van de aanvraag.

 

3. Hoe lang duurt de aanvraagprocedure bij de kantonrechter?

Afhankelijk van de complexiteit van uw financiële situatie kan uw aanvraag binnen 2 tot 6 weken bij de kantonrechter ingediend worden.

 

4. Kan ik het beschermingsbewind, curatele en mentorschap opzeggen?

U kunt een gemotiveerd verzoek bij de rechtbank indienen. De kantonrechter zal hierover een uitspraak moeten doen.

 

5. Kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?

Bewindvoering ‘t Gooi verstrekt u online inzage in de inkomsten en uitgaven. 

 

6. Stelt Bewindvoering ‘t Gooi ook budgetplannen op?

In de intakefase wordt in overleg met u een budget opgesteld.

 

7. Kan Bewindvoering ‘t Gooi ook de belastingaangifte doen?

Aangifte voor de Belastingdienst hoort bij de taken van een bewindvoerder en curator.

 

8.Wat moet ik met de post doen?

Post waar Bewindvoering ‘t Gooi iets mee moet doen, kunt u opsturen naar ons postadres (zie contactpagina).

 

9. Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en ondercuratelestelling?

Beschermingsbewind is bedoeld om uw financiële belangen te behartigen. Bij ondercuratelestelling gaat het ook om de niet-vermogenszaken. Bij de laatstgenoemde maatregel wordt de betrokkene tevens handelingsonbekwaam verklaard.

 

10. Heeft Bewindvoering ’t Gooi een klachtenregeling?

Ja, de klachtenregeling wordt u bij aanvang van het beschermingsbewind verstrekt.

 

11. Mijn inkomsten zijn nu voor het eerst naar de beheerrekening overgemaakt. Wat gebeurt er nu verder?

Vanaf nu treedt Bewindvoering ’t Gooi op als beheerder van uw vermogen en draagt zorg voor uw betalingen en periodiek uw huishoudgeld.

 

12. Ik heb schulden, kan ik wel bij Bewindvoering ‘t Gooi terecht?

Dat is afhankelijk van de soort en omvang van de schulden. Bewindvoering ‘t Gooi houdt zich niet bezig met schuldhulpverlening zoals dit wettelijk is geregeld. Wel treden wij regelmatig in overleg met schuldeisers om te proberen tot een oplossing te komen. Het is verstandig hierover telefonisch contact op te nemen met Bewindvoering ’t Gooi.

 

13. Ik ontvang thuis financiële post. Moet ik iets doen?

Alle post die betrekking heeft op uw financiën, kunt u opsturen naar ons Postbusadres(zie contactgegevens). Meld in een email wat u aan ons toegestuurd heeft!

 

14. Ik heb (onverwacht) extra uitgaven maar kan deze niet betalen, wat nu?

In dit geval belt u met uw contactpersoon bij Bewindvoering ‘t Gooi. Wij hebben direct inzicht in uw financiële situatie, zodat wij u direct kunnen helpen met extra geld als uw saldo dat toelaat.

 

15. Wat gebeurt er met de betalingen tijdens de intakeprocedure?

Een algemeen antwoord is hier niet te geven. In overleg met u wordt een oplossing gevonden om deze periode te overbruggen.

 

16. Helpt Bewindvoering ’t Gooi bij een verhuizing?

Bewindvoering ‘t Gooi kan de verhuizing coördineren, het eventueel leeghalen, opzeggen van de huur of het verkopen van de woning en de betrokken instanties hierbij aansturen. 

 

17. Mijn woonsituatie gaat veranderen. Wat moet ik doen?

Omdat er mogelijk kosten gemaakt zullen worden is het verstandig om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Bewindvoering ‘t Gooi om door te spreken wat er gaat gebeuren.

 

18. Wat gebeurt er na overlijden van een client?

Bij het overlijden eindigt het bewind van rechtswege. Bewindvoering 't Gooi maakt vervolgens de eindrekening en verantwoording op ten behoeve van de nabestaanden. Vanaf het moment van overlijden zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het beheer van de nalatenschap(inclusief mogelijke schulden). U dient er rekening mee te houden dat u aansprakelijk bent voor de handelingen die u uitvoert. Wij adviseren u om direct na het overlijden met Bewindvoering 't Gooi in overleg te treden over de noodzakelijke maatregelen.

Indien gewenst kan Bewindvoering 't Gooi u ondersteunen bij het afwikkelen van de nalatenschap.

bottom of page