top of page

Tarieven

De kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn hieronder alleen de meest voorkomende tarieven genoemd.


Tarieven 2020:

(De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW)

 

Wanneer de maatregel wordt uitgesproken over (de goederen van) een echtpaar/economische eenheid, wordt niet 2 x het tarief gerekend maar het tarief voor 1 persoon met een opslag van 20%. Deze opslag geldt ook voor de bijzondere tarieven, behalve voor verhuizing en ontruiming van een woning.

 

Voor het aanvragen dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten ad € 81,00(tarief 2020).
Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent. 
Indien gewenst helpt Bewindvoering ’t Gooi u een aanvraag hiervoor in te dienen.

Kosten die u ook zonder de maatregel zou moeten maken blijven voor uw eigen rekening, zoals kosten van de bankrekening(en): pasjes e.d.

Het beheer van uw PGB (persoonsgebonden budget) dient bekostigd te worden uit uw eigen budget.

 

Kosten die in het belang van de maatregel gemaakt moeten worden, worden apart in rekening gebracht. Als kosten kunnen worden aangemerkt: reiskosten (noodzakelijke autokilometers a € 0,25 per kilometer), telefoonkosten, kosten opmaak rekening en verantwoording wanneer het geen eenvoudige financiële huishouding betreft zoals kosten van een accountant.

 

 

bottom of page